De laatste uitzending van V2G op 19 januari 1977

en de daaropvolgende presentielijst.