Surplus Radio Society


De SRS is een vereniging van radio-amateurs die interesse hebben in oude militaire en professionele zend- en ontvangapparatuur.
Het is de bedoeling deze radio’s up-to-date te houden en regelmatig te activeren.

De SRS organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten. Waaronder velddagen. Hieronder een fotoreportage van 2 van die velddagen.

De URL van de website van de SRS isĀ https://www.pi4srs.nl/wp/