De SRS is een vereniging van radio-amateurs die interesse hebben oude militaire en professionele zend- en ontvangapparatuur. Het is de bedoeling deze radio’s up-to-date te houden en regelmatig te activeren.